ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας!!!

Νομικές Διατάξεις

Αρχική Άρθρα
.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα pothitakis-stores.gr επίσημη ιστοσελίδα μας, διαθέτουμε και προωθούμε προς πώληση τα προϊόντα της εταιρείας μας με την επωνυμία "ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΘΗΤΑΚΗΣ", η οποία εδρεύει στην Καβάλα, οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου 14-16, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@pothitakis-stores.gr και τηλέφωνο: 6981996339.

Σκοπός του ιστοσελίδας μας είναι η ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού και η προώθηση και πώληση μέσω του διαδικτύου των προιόντων της εταιρείας μας. Η εταιρεία διενεργεί ελεύθερα και τροποποιεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή προθεσμία την τιμολογιακή της πολιτική, τις προσφορές και εκπτώσεις των προς πώληση προιόντων.

Ο επισκέπτης-χρήστης-πελάτης-μέλος εφεξής επισκέπτης της ιστοσελίδας και του καταστήματός μας θεωρείται ότι αφού μελέτησε προσεκτικά πριν την χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας, συγκατατίθεται ανεπιφύλακτα στους αναλυτικά στο παρόν περιγραφόμενους όρους χρήσης, χωρίς καμία εξαίρεση, όπως κάθε φορά ισχύουν και αφορούν στο σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Σε περίπτωση διαφωνίας του έστω και με έναν από τους όρους, οφείλει να απέχει της χρήσης της ιστοσελίδας.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ

Ο επισκέπτης της παρούσας ιστοσελίδας και των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος της pothitakis-stores.gr έχει τη πλήρη ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην εταιρεία από τη χρήση της και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: από την παράνομη συλλογή, αποθήκευση και διακίνηση προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών, την ανακοίνωση ή διάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο ή με οιοδήποτε τρόπο προκαλεί ζημία στην εταιρεία μας, από παραβίαση ή προσβολή οιουδήποτε δικαιώματος της pothitakis-stores.gr ή γενικά τρίτου προσώπου, από δημοσίευση οποιουδήποτε προσβλητικού, παράνομου ή ανήθικου περιεχομένου, από παραβίαση της αρχής της εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας από εσωτερικές πληροφορίες, που αποκτήθηκαν στα πλαίσια εργασιακών σχέσεων ή σχέσεων συνεργασίας, από παραβίαση της Εθνικής Νομοθεσίας που αφορά στη παρούσα ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες της.

Σε κάθε περίπτωση εκ των ως άνω ενδεικτικά αναφερομένων, η pothitakis-stores.gr, αφού λάβει γνώση των πραγματικών περιστατικών, θα διακόπτει χωρίς πρότερη ειδοποίηση την παροχή των υπηρεσιών της προς τον επισκέπτη, θα έχει το δικαίωμα να αρνείται να δημοσιεύει ή να διαγράφει κάθε τέτοιου είδους περιεχόμενο και θα ασκεί κάθε νόμιμη ενέργεια προς προάσπιση και προστασία των συμφερόντων και δικαιωμάτων της ενώπιον κάθε αρμοδίου Αρχής και αρμοδίου Δικαστηρίου. Ο επισκέπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος όλων των ενεργειών που λαμβάνουν χώρα από/δια/υπό του προσωπικού κωδικού και λογαριασμού που θα αποκτήσει για τις συναλλαγές του με την pothitakis-stores.gr. Σε περίπτωση δε που υποπέσει στην αντίληψή τους οιαδήποτε ενέργεια μέσω από/υπό ή δια του λογαριασμού και του κωδικού τους χωρίς τη δική τους συναίνεση ή έγκριση, οφείλουν να ενημερώνουν αμέσως την εταιρεία, η οποία δεν υπέχει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη ανταπόκρισης των χρηστών στα αμέσως ανωτέρω.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η pothitakis-stores.gr δε φέρει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα και οι υπηρεσίες του ηλεκτρονικού της καταστήματος, οι επιλογές και τα περιεχόμενα δεν θα διακόπτονται ή δεν θα λάβει χώρα κάποιο σφάλμα ή τεχνικό λάθος ή ότι αυτό θα διορθώνεται, λόγω της φύσεως του διαδικτύου. Η pothitakis-stores.gr επίσης δε φέρει καμία ευθύνη από μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή υπηρεσίες ή πληροφορίες της παρούσης ιστοσελίδας.

Η pothitakis-stores.gr καταβάλει και θα εξακολουθήσει να καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να αποφεύγονται οι διακοπές στις υπηρεσίες και τις συναλλαγές της ιστοσελίδας, αλλά δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για απαιτήσεις αστικής ή ποινικής φύσεως, ούτε έχει υποχρέωση αποζημίωσης - συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας - σε περίπτωση αδυναμίας παροχής υπηρεσιών υποστήριξης, λειτουργίας της ιστοσελίδας, για ζημίες που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη παραγγελίας ή για καθυστέρηση εκτέλεσης αυτής για οποιαδήποτε αιτία ή για λάθη στα δεδομένα που εισάγει ο επισκέπτης στις φόρμες παραγγελιών καθώς και για τυχόν λάθη σε τιμές ή χαρακτηριστικά προιόντων, ή στην ορθότητα ή πληρότητα των περιεχομένων, των σελίδων και υπηρεσιών και στη διαθεσιμότητα αυτών. Επίσης, η pothitakis-stores.gr επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των προιόντων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Η εταιρεία δεν υπέχει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται για τη μη διαθεσιμότητα των προιόντων της, θα ενημερώνει όμως μόλις καθίσταται αυτό εφικτό περί της διαθεσιμότητας των προς πώληση προιόντων, όπως αναλύεται κατωτέρω, οπότε και τότε απαλλάσσεται κάθε περαιτέρω ευθύνης. Τα περιεχόμενα, οι φωτογραφίες, οι απεικονίσεις, τα προιόντα, οι υπηρεσίες της παρούσης ιστοσελίδας, διατίθενται όπως ακριβώς έχουν.

Η pothitakis-stores.gr δύναται να διακόψει ή αναστείλει τη λειτουργία της παρούσης ιστοσελίδας, προσωρινά ή μόνιμα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του επισκέπτη, χωρίς να φέρει από αυτή την αιτία καμία ευθύνη και χωρίς να γεννάται υποχρέωση αποζημίωσης υπέρ αυτού.

Cookies

Η pothitakis-stores.gr, έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων της. Τα cookies είναι μικρά "αρχεία" κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται από τον φυλλομετρητή του επισκέπτη κατά την πλοήγησή του στο διαδίκτυο και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Σκοπός τους είναι να ειδοποιούν τον ιστότοπο της εταιρείας που επισκέπτεται ο χρήστης, για την προηγούμενη δραστηριότητά του. Μπορούν να βελτιώσουν την εμπειρία περιήγησης επιτρέποντας στη τοποθεσία να απομνημονεύσει τις προτιμήσεις του ή δίνοντάς του τη δυνατότητα να αποφεύγει τη σύνδεση κάθε φορά που επισκέπτεται τη τοποθεσία.

Χρησιμοποιούνται  επίσης για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της pothitakis-stores.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της εταιρείας  είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης της pothitakis-stores.gr μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της εταιρείας δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος - παρούσης ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, απεικονίσεων, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, υπηρεσιών, προιόντων, σχεδιασμού της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος κατατεθειμένων σημάτων, λογισμικών, λογοτύπων και γενικά όλων των αρχείων τους, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας (εκτός αυτών που ρητά εξαιρούνται και αποτελούν πνευματικά δικαιώματα τρίτων οι οποίοι μας έχουν παραχωρήσει τη χρήση τους) και προστατεύονται από τις ισχύουσες ελληνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις.

Δυνάμει των ανωτέρω, απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αντιγραφή, εγγραφή, αναμετάδοση, πώληση, τροποποίηση, αναδημοσίευση, διανομή, μετάδοση εν όλω ή εν μέρει εκάστου όλων των ανωτέρω με οιονδήποτε τρόπο χωρίς την τυχόν πρότερη ρητή έγγραφη συναίνεση της εταιρείας ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου αυτού. Η εμφάνιση ενός εκάστου εκ των ανωτέρω στην ιστοσελίδα της εταιρείας δεν θεωρείται και δεν επιτρέπεται να εκληφθεί ως εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης του ή ως μεταβίβαση.

Υπερσυνδέσεις

Η εταιρεία μπορεί να περιλαμβάνει links ("υπερσυνδέσεις") προς άλλα websites τα οποία και δεν ελέγχονται από την ίδια αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η εταιρεία για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Για τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου της εταιρείας από τον επισκέπτη ζητούνται τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Επιχείρησης / Διεύθυνση φυσικού προσώπου / Έδρα επιχείρησης / ΤΚ / Τηλέφωνο / E-mail / fax / ΑΦΜ / ΔΟΥ / Πόλη. Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται και για την έκδοση των σχετικών παραστατικών (φορολογικών) και διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο της εταιρείας, η οποία μπορεί να αξιοποιεί - επεξεργάζεται τα στοιχεία που συλλέγονται κατά τις συναλλαγές των χρηστών προκειμένου να καταγράφει τα ενδιαφέροντα του συναλλασσόμενου και να προβαίνει σε νέες προσφορές, εκτός αν ο επισκέπτης των υπηρεσιών αυτών ζητήσει να μη γίνονται τέτοιου είδους προσφορές.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

Η Πιστωτική/Χρεωστική Κάρτα που ο επισκέπτης θα χρησιμοποιήσει για την εξόφληση των αγορών του, χρεώνεται μόνο για μία φορά και μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή. 

Η pothitakis-stores.gr δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων που υιοθετούν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται για την ολοκλήρωση των εμπορικών συναλλαγών.

IP ADDRESS

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στην pothitakis-stores.gr κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Η pothitakis-stores.gr στηρίζοντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο σας δίνει τη δυνατότητα, μέσω της πληρότητας των περιγραφών των οποίων αναρτά στις σελίδες της, να απολαμβάνετε το προνόμιο της άμεσης επαφής με τα προϊόντα που διαθέτει από την οθόνη του υπολογιστή σας γρήγορα και εύκολα.

Θέλοντας να αναδείξουμε τα οφέλη της χρήσης του διαδικτύου στις καθημερινές μας αγορές κατωτέρω παραθέτουμε τους όρους και προϋποθέσεις επιστροφής ελαττωματικών ή μη προϊόντων.

Α. Επιστροφές Προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης.
Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ή λείπει ιδιότητα η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με αποστολή mail στο sales@pothitakis-stores.gr ή τηλεφωνική επικοινωνία στο 6981996339 με την pothitakis-stores.gr ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους.

Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του σε χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση.

Tα προϊόντα θα πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση στην αρχική τους συσκευασία και επάνω να έχουν όλα τα ταμπελάκια. Δεν επιστρέφονται προϊόντα τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί ή έχουν πλυθεί. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην εταιρεία καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν την pothitakis-stores.gr αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την εταιρεία τρόπος επιστροφής.

Β. Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα, εφόσον αυτό βεβαιωθεί από την εταιρεία που παρέχει την εγγύηση καλής κατασκευής και ποιότητας ισχύουν τα ακόλουθα:
Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του σε χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αφού έχει προηγηθεί αποστολή mail στο eshop@pothitakis-stores.gr ή τηλεφωνική επικοινωνία στο 6981996339.

Tα προϊόντα θα πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση στην αρχική τους συσκευασία και επάνω να έχουν όλα τα ταμπελάκια. Δεν επιστρέφονται προϊόντα τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί ή έχουν πλυθεί.

Η επιστροφή των προϊόντων θα πραγματοποιείται είτε με προσωπικό και μεταφορικά μέσα της εταιρείας είτε μέσω courier. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην εταιρεία καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν την εταιρεία αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την εταιρεία τρόπος επιστροφής.

Μετά την επιστροφή των προϊόντων γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρεται από τον πελάτη και στην συνέχεια επικοινωνία μαζί του για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου. Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, γίνεται αντικατάσταση του προϊόντος, άλλως ακύρωση της συναλλαγής σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση σε εύλογο χρόνο και δεν μπορεί να βρεθεί από την pothitakis-stores.gr άλλο προϊόν αντίστοιχων ή καλύτερων χαρακτηριστικών ή αντίστοιχης αξίας για την αντικατάσταση. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την pothitakis-stores.gr.

Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας η εταιρεία θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της pothitakis-stores.gr πλέον. Η εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα «παραλαβή από το κατάστημα», θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από το κατάστημα της εταιρείας. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα θα πραγματοποιείται αντίστροφο τραπεζικό έμβασμα από τους λογαριασμούς της εταιρείας προς τον πελάτη.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό Κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

Γ. Επιστροφές προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA):
Η επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA) θα γίνεται αποδεκτή εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών στον πελάτη αφού έχει προηγηθεί αποστολή mail στο eshop@pothitakis-stores.gr ή τηλεφωνική επικοινωνία στο 6981996339. Ταυτόχρονα, θα πρέπει το προϊόν να μην είναι κατεστραμμένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δ.Α.Τ., Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του. Στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα ακόλουθα:
Το προϊόν παραλαμβάνεται και ελέγχεται για την διαπίστωση του αναφερόμενου από τον ΠΕΛΑΤΗ ελαττώματος.

Υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί αυτά από την pothitakis-stores.gr, θα γίνεται αντικατάσταση του είδους με όμοιο καινούριο, ή σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας με άλλο καινούργιο προϊόν αντίστοιχης ποιότητας και τιμής, άλλως σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί αντικατάσταση, θα πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς στον πελάτη. Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την pothitakis-stores.gr.

Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας η pothitakis-stores.gr θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της εταιρείας πλέον. Η pothitakis-stores.gr κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την σύμβαση. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα θα πραγματοποιείται αντίστροφο τραπεζικό έμβασμα από τους λογαριασμούς της εταιρείας προς τον πελάτη.

Τα έξοδα αποστολής τόσο για την επιστροφή των προϊόντων στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ όσο και για την επαναπροώθηση στον ΠΕΛΑΤΗ του αντικατεστημένου προϊόντος βαρύνουν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό Κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

Δ. Επιστροφή μη ελαττωματικών προϊόντων - Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τον πελάτη.
Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αφού έχει προηγηθεί αποστολή mail στο eshop@pothitakis-stores.gr ή τηλεφωνική επικοινωνία στο 6981996339.

Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.

Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν.

Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η εταιρεία υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε το πολύ μέσα σε δεκατέσσερις (14) μέρες από την παραλαβή των προϊόντων.

Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται με τον ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη. Συγκεκριμένα στην περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας ως εξής: σε περίπτωση που μέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του είδους έχει καταβληθεί στην εταιρεία το τίμημα από την Τράπεζα, η εταιρεία θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Η εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την σύμβαση. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα η επιστροφή θα γίνεται επίσης με τραπεζικό έμβασμα στον ίδιο λογαριασμό του πελάτη.

Ο πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την εταιρεία αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών των προϊόντων στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης. Σε περίπτωση ανοίγματος της συσκευασίας ή και τυχόν χρήσης των προϊόντων η αξία τους αυτομάτως μειώνεται καθώς το προϊόν χαρακτηρίζεται ως μεταχειρισμένο και ο πελάτης οφείλει να αποζημιώσει την εταιρεία για την μείωση της αξίας του προϊόντος. Η μείωση της αξίας από το άνοιγμα της συσκευασίας και επακόλουθα από τον χαρακτηρισμό του προϊόντος ως μεταχειρισμένου εξετάζεται κατά περίπτωση και καθορίζεται από την εταιρεία και συνήθως είναι της τάξης του 30%-60%. Η pothitakis-stores.gr δικαιούται να συμφωνήσει με τον πελάτη την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

Scroll To TopScroll To Top
Επιστροφή